Nuoli-Haukat

Jousiammuntaa Hämeenlinnassa vuodesta 1958

Välineet ja harjoittelu ratsastusjousiammunnassa

Välineet ja harjoittelu ratsastusjousiammunnassa

Ratsujousiammunta, front shot

Historiallisesti hevosen selästä jousella ampumisessa suosittiin pienehköä komposiittijousta. Jouset olivat riittävän lyhyitä, jotta niitä saattoi käsitellä helposti hevosen selässä, mutta vastakaaren ansiosta silti tehokkaita ja kantoivat pitkälle. Sekä välineet että ammuntatekniikka kehitettiin palvelemaan ensisijaisesti ammunnan nopeutta, mutta tinkimättä liikaa tarkkuudesta. Vaikka modernissa ratsastusjousiammunnassa ei luonnollisesti tarvitse enää voittaa vihollisia, ovat siinä käytettävät välineet säilyneet perusominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisina.

Ratsujousi on oma perinnejousityyppinsä, jolle ominaista on nuolihyllyn ja muiden erillisien osien puuttuminen. Perinteisesti ratsujouset valmistettiin puun ja sarven yhdistelmästä, ja nykyään materiaaleina suositaan puun lisäksi lasi- ja hiilikuitua. Jouset ovat jäykkyydeltään tyypillisesti 20–40 paunaa. Koska nuolia on kyettävä ampumaan paljon ja nopeasti, haittaisi liiallinen jäykkyys suoritusta. Hevosen selässä nuolet kulkevat erityisessä nuoliviinissä, jossa nuolet pysyvät hölskymättä tai putoamatta maahan vauhdissakin. Lajissa käytettävät hevoset totutetaan hiljalleen välineisiin ja koulutetaan toimimaan niiden kanssa.

Ratsujousiammunta, selkäviine nuolille
Ratsujousen kanssa käytettävä nuoliviini. Nuolet pysyvät erillään viinessä olevissa kujissa ja ovat ampujan helposti saatavilla. Nuoliviinejä on myös mm. lanteen ja reiden päällä pidettäviä.

Ratsastusjousiammunnassa yleisimpiä laukaisuotteita ovat Välimeren ote, slaavilainen ote ja mongolien kehittämä peukalo-ote. Kahdessa jälkimmäisessä nuoli tulee oikeakätisellä henkilöllä jousen oikealle puolelle. Ammunta sujuu nopeammin, kun nuolta ei tarvitse pujottaa jousen ”läpi”. Nopeuden lisäämiseen tähdätään myös sokkonokituksella: ampujan katse pysyy tiukasti maalissa sen sijaan, että katsetta laskettaisiin kohti jännettä tai nokkia nokitushetkellä. Tähtääminenkin perustuu puhtaasti silmä-käsi-koordinaatioon siitä syystä, ettei nuolenkärkitähtäykseen ole liikkeessä aikaa. Puhdas ja tarkka tekniikka muotoutuvat toistuvan näkö- ja tuntoaistimusharjoittelun kautta.

Ratsujousiammunta, back shot
Back shot-laukaisussa ampujan vartalo on kääntynyt menosuuntaan nähden taaksepäin.

Sen lisäksi, että ammunta tapahtuu liikkeestä, hyödynnetään ratsastusjousiammunnassa monipuolisesti erilaisia ammuntakulmia ja -etäisyyksiä. Etenkin parthialaisten ratsujousiampujien taistelutaktiikoihin kuului se, että vetäytyessään he käänsivät satulassa ylävartalonsa vihollista kohti ja ampuivat heitä suoraan taaksepäin. Tästä on saanut nimensä lajissa käytettävä back shot. Lisäksi etenemissuuntaan nähden voidaan ampua sivulle (side shot) ja eteen (front shot, nähtävissä artikkelin ensimmäisessä kuvassa). Tyypillisesti ammuntaetäisyys on 8–25 metrin välillä, mutta myös lyhempiä ja pidempiä etäisyyksiä harjoitetaan.

Lajissa käytetään halkaisijaltaan 80 ja 90 cm tauluja, jotka ovat useimmiten ratsastajan korkeudella tai vähän alempana, mutta ajoittain nähdään myös maan tasolle, yläviistoon tai hyvinkin korkealle sijoitettuja tauluja.

Ratsujousiammunta, raid-rata
Raid-rata

Harjoittelussa ja kilpailuissa on useita eri mittaisia ja eri taulukokoonpanoilla varustettuja ratoja. Suomessa käytetään eniten 90 ja 110 metrin pituisia ”raid-” ja ”tower”-ratoja. Yksi esimerkki raid-radasta, on neljän side shot -taulun rata. Vaikka etäisyydet ovat lyhyitä, on myös aikaikkuna kunkin taulun ampumiseksi melko pieni. Kun taulu on ohitettu, huomio on suunnattava jo seuraavaan.

Ratsujousiammunta, tower-rata
Tower-rata

Tower -radalla on puolestaan kolme taulua sijoitettuna samalle korokkeelle, mutta eri ampumakulmiin (front-, side-, ja back shot). Laukaisupaikan mukaan etäisyyttä voi olla enimmillään yli 30 metriä ja lyhimmillään kahdeksan metriä. Torniradan tauluihin saa ampua niin monta nuolta kuin ehtii, mutta ampujan täytyy itse arvioida, montako nuolta suoritukseen rytmittää – vähemmän ja tarkemmin vai enemmän ja isommalla pisteriskillä. Kilpailuissa maksimiaika 90 metrin raid-radalla on 14 ja torniradalla 18 sekuntia. Ajan alittamisesta saa bonuspisteitä ja ylittämisestä miinuspisteitä.

Raid- ja tower -ratojen kuvat: IHAA Rulebook January 2024, International Horseback Archery Association

Kommentointi on suljettu.